Skip to content

Контакти

Адрес


1124 София, ул. „Мизия” 23

Реклама

Реклама Forbes България

Виктория Пачеджиева

victoria@forbesbulgaria.com

+359 888 393 090

Реклама в списание Forbes и специални проекти

Анита Ангелова

anita@forbesbulgaria.com

+359 888 807 519

Реклама на forbesbulgaria.com и дигитални канали

Габриела Кожухарова

gabriela@forbesbulgaria.com 

+359 888 206 466

Реклама в събития на Forbes

Десислава Добрева

desislava@forbesbulgaria.com

+359 887 54 52 56

Събития

Абонамент и разпространение