Skip to content

Списанието

Forbes, гласът на предприемаческия капитализъм, достига до 140 млн. читатели, което го прави най-големия бизнес медия бранд в света. Forbes възхвалява свободното предприемачество и успеха. Мисията му е да помага на хората да следват мечтите си и да преследват щастието. “Business was originated to produce happiness, not to pile up millions.”, пише основателят му B. C. Forbes в редакционния си коментар в първия брой на списанието през септември 1917 г.

Forbes следва високи професионални и етични стандарти и предлага най-високото качество журналистика със своите над 2800 редактори, журналисти и автори.

Съдържанието е с фокус върху новините и информацията за бизнеса, инвестирането, технологиите, предприемачеството, иновациите, лидерството и филантропията. Известно е със своите класации – най-богатите хора в света, най-влиятелните личности, най-големите компании, знаменитостите, младите предприемачи под 30 и т.н. – които се цитират от медиите в цял свят.

Forbes има 40 местни издания, сред които е Forbes България.

Forbes стъпи на българския пазар през 2010 г. и до края на 2018 г. има издадени около 100 броя на списанието. От 2019 Forbes България има нов издател – “Българска бизнес медия” ЕООД, която се притежава от “Фондация за насърчаване на предприемачеството”, регистрирана в обществена полза, с изпълнителен директор и действителен собственик Йордан Матеев, бивш главен редактор в периода 2010-2018 г. Членове на Настоятелството на фондацията са:

  • Огнян Донев, “Софарма”;
  • Борис Колев, “Диджимарк”;
  • Виктор Билянски, “Скейл фокус”.

Философията, ценностите, мисията и концепцията на българското издание съвпадат с тези на американския Forbes.

Дейността в България е структурирана като социално предприемачество с основна цел насърчаване на предприемаческия дух. Фондацията се финансира прозрачно с дарения от предприемачи, които споделят философията и ценностите на Forbes и желаят да подкрепят неговите каузи и мисия в България. Големите дарители на фондацията са:

  • Васил Терзиев, Eleven Ventures;
  • Жечко Кюркчиев, “Фикосота”;
  • Ивайло Пенчев, “Уолтопия”;
  • Милена Драгийска-Денчева;
  • Огнян Донев, “Софарма”;
  • “Скейл фокус”;
  • Станимир Каролев, “Карол” чрез „Фондация Карол Знание”.

Forbes България включва месечно списание и онлайн издание (от 2020), в които преобладава българското съдържание.

Чрез своите платформи, включително събитията, които организира, Forbes България събира бизнес лидерите, за да стимулира смислените дискусии, иновациите, обмяната на идеи, опит и знания и да създаде добра среда за бизнес и филантропия.

Последни издания