Ястребът над фирмените финанси

След успешна кариера в Telerik програмистът Христо Борисов основава финтех компанията Payhawk, която разработва умни карти, позволяващи изцяло да отпаднат отчетите за разходи

Снимки: Иван Коловос

На опашката в кафенето на Visa в модерната бизнес сграда от отворен тип CampusX са се наредили трима души. Млад мъж се готви да плати вода и кафе. В ръката си държи фирмена дебитна карта. Прокарва пластиката през терминала. Секунди след това от джоба му се чува сигнал. Смартфонът му известява, че е направил плащане, и го приканва да снима касовия бон. „Добре дошли в света на Payhawk“, казва Христо Борисов, съосновател на компанията, която има за цел да промени представата за финансовите инструменти у нас и по света. Неговата фирма помага на бизнеса да се справи с тежката документация при служебни харчове. Създадена през февруари, Payhawk вече има над 900 клиенти от България и Европа, издала е 500 фирмени дебитни карти, чийто месечен оборот надхвърля 100 хил. евро и расте с 30 – 50% на месец.

Когато преди 13 години Христо Борисов започва първата си работа като програмист, въобще не подозира, че ще разработи иновативен продукт, който ще се радва на такъв голям интерес у нас и по света. Той се запалва по компютрите още в училище, чете много и експериментира. Така малко неочаквано за него получава първо предложе­ние за работа – програмист в малка фирма за бутилиране на вода. „Оправих един ком­пютър на приятел на баща ми и той ми предложи работа“, спомня си Христо Бори­сов. След две седмици започва да изгражда софтуер за управление на доставките. Спра­вя се много добре, но фирмата фалира месец след като започва работа. Скоро получава нова оферта – в русенска фирма за мебели, търсеща програмист, който да създаде соф­туер за управление на ресурсите и производството.

Същевременно решава да кандидатства в Американския университет в Благоевград. Първоначално иска да учи журналистика и фотография. От дете мечтае да пътува и да снима интересни места по света. Но бързо се връща към своята стара любов и започва да учи компютри, а по-късно и биз­нес администрация.

Истинската му кариера започва през 2007 г., когато влиза в „Телерик”, голяма ком­пания със сериозни амбиции и бизнес. Три го­дини е програмист, разработва софтуерни програми. После работи по стратегията на фирмата – как да навлиза на нови пазари, по какъв начин да се развиват продуктите. През 2014 г. Progress Software купува „Теле­рик”. Христо Борисов остава в компанията и през първите две години и половина ръко­води дивизия от 180 души с 30 млн. долара бюджет. След това е в екипа, който създава иновация вътре в самата компания. „Решихме, че вместо да купуваме бизнеси, тряб­ва да изградим нещо самостоятелно“, казва Христо Борисов. Така стартира проектът NativeChat – чат ботове, които заменят хората в отдел Обслужване на клиенти. За разлика от останалите подобни решения платформата е изградена върху технология­та CognitiveFlow™ и може да бъде обучавана подобно на нов служител – с цели, примери и данни от съществуващите back-end сис­теми.

През 2015 г. Христо Борисов заедно с трима приятели създават приложението „Гражданите”, което свърза хората и техни­те проблеми с местните власти. То стана много популярно и днес работи с над 30 общини и има повече от 100 хил. сваляния.

Голямата промяна в живота на Христо Борисов идва през лятото на 2018 г. с раж­дането на дъщеря му. „В деня, в който тя се появи на бял свят, си казах: трябва да за­почна нещо ново, нещо за себе си. Ако не го направя сега, ще свикна в голямата фирма, на доброто заплащане, на успехите. И един ден някой някъде може дръпне килимчето и да остана без нищо.“

За да не се случи това, Христо Бори­сов решава да тръгне по рискования и ин­тересен път на предприемача. Двамата с Бойко Караджов, колега от Progress, създа­ват Payhawk. Те избират сфера на дейност, в която може да има бързо и сериозно по­добрение чрез софтуер обработка на доку­ментите от командировки – касови бонове, гориво, отчети. Проучват как действат го­леми и малки компании в различни държа­ви и така стигат до скандинавския опит – почти всеки служител има фирмена дебитна карта.

Това не се случва в българските компа­нии, защото банковото извлечение идва чак след 45 дни и трудно се контролират харчо­вете на служителя. Затова на много места хората в командировка плащат разходите със свои средства, което на практика е без­лихвен кредит за фирмата. И после чакат да им върнат парите, като минават през сложен процес на писане и обработка на от­четите.

Точно по това започват да работят Христо Борисов, Бойко Караджов и Payhawk. Компанията разработва умни карти Visa, които позволяват изцяло да отпаднат отче­тите за разходи. Картите могат да бъдат контролирани от фирмите в реално време. Финансовият отдел може да задава какъв да бъде бюджетът на всеки служител, поли­тиката на харчене, дали може да тегли пари от банкомат. Вижда всеки разход, всеки бю­джет и във всеки момент може да блокира картата или да промени лимита. Картите могат да се вадят навсякъде по света. Ино­вативен софтуер пък приканва служителя да снима касовите бонове. Приложението пре­образува снимката в цифров вариант, годен за обработка, и го прикачва към транзакци­ята. След това разработва подробен отчет, който отива в счетоводството на фирма­та. „Нашата визия е да станем най-голяма­та банка в света, без да има и един лев в нея – казва Христо Борисов. – Както Uber е най-голямата транспортна компания, без да има и един автомобил, и както Airbnb е без един собствен имот. С Payhawk искаме да

дадем на фирмите възможност да управляват всичките си финанси от едно централизирано място. Продуктът ни да е един вид ястреб, който кръжи над парите на клиентите и зорко ги наблюдава.“

Първоначалната инвестиция е 300 хил. лв., събрана от собствениците, като се включват и основателите на „Телерик” Васил Терзиев и Светозар Георгиев, както и инвеститорът Константин Джангозов. През февруари 2019 г. компанията официално започва работа. Тогава привлича допълнителни 1 млн. лв. от бизнес ангели – отново Терзиев и Георгиев, фондът за рискови инвестиции Eleven, Неделчо Спасов и Станимир Василев, съоснователи на Management Financial Group, както и Фарис Суиaс и Павел Илиев, генерални директори на софтуерни компании. Христо Борисов и Бойко Караджов успяват да привлекат на своя страна и Пери Блачър, който е финтех съветник на Google и старши съветник на Barclays UK, и Марк Рансфорд, инвеститор и съветник на бързоразвиващи се финтех компании. Те помагат за развитието на компанията на чуждите пазари и за връзка с потенциални инвеститори.

Големият пробив за младата компания идва на Paris Fintech Forum, където Payhawk печели надпреварата с 50 стартъпа. Организаторите Wirecard и Visa са силно впечатлени от българския продукт и решават да работят с него. Немската публична компания Wirecard, с оборот от над 2 млрд. евро, ще издава ексклузивно картите Visa на Payhawk в цяла Европа, а в България това ще прави Paynetics.

Стратегията на компанията е да предложи на бизнеса много конкурентна карта, която да няма месечни такси, такси за тегления, такси за обслужвания, такси за SMS и преглед на сметка, а единствената такса да е при плащания в чужбина.

Payhawk печели от абонаменти за ползване на софтуера. Тарифите започват от 0 евро на месец за малки компании с до две издадени карти, като при този план се плащат по 10 евро на всеки 2500 евро, похарчени през картата. Има планове и за по-големи фирми. Всеки клиент подписва договор с Payhawk и с банката партньор.

Целта на Христо Борисов е да покаже на света, че иновации и технологии на световно ниво могат да се създават и у нас. „За да успеем колективно, трябва да подкрепяме това, което се създава в България“, казва той.