Какво идва за малките бизнеси на прехода

Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика

Гъвкавите и мобилни пазари на труд позволяват работниците да преливат от западащи отрасли към нововъзникващи и разширяващи се стопански дейности. Подобно преструктуриране в последните години се изразява в свиване на заетостта, например в шивашката и обувната индустрия, за сметка на нарастване на заетите в производството на машини, електрически съоръжения или авточасти. Основните фактори, които стоят зад този процес, са: първо, загиването на определени браншове поради технологични трансформации, например бюрата за продажба на самолетни билети или интернет клубовете, и второ, повишаване на общата цена на труда и загуба на конкурентоспособност, например шивашките предприятия.

Този процес е най-често описваният механизъм за осигуряване на работна сила за разрастващи се успешни сектори в икономиката. Това, което рядко се коментира, е, че той засяга не само пренасочване на наемните работници, а и често на предприемачи и самонаети. В някои сфери тази промяна вече се случва, в други предстои. Впрочем анекдотичните разкази за трудности, проблеми, дори криза вероятно са ранен предвестник на настъпващото неизбежно съзидателно разрушение.

Да погледнем към търговията, където не случайно още в края на социализма и в първите години на прехода се насочи голяма предприемаческа енергия. Пазарната структура, организацията на доставките и взаимоотношенията между участниците дълго време изглеждаха по един начин, докато членството на България в ЕС и създаването на големи и модерни търговски вериги не промениха конкурентните условия. Поевтиняването на въздушния транспорт и масовизацията на пътуванията в чужбина, както и интернет търговията допринесоха за още шок в съществуващите  модели при дрехи, козметика, електроника и дори домакинско обзавеждане.

Бързото нарастване на заплатите обаче ще бъде повратният момент за много от бизнесите в описаните по-горе дейности. От една страна, все по-трудно и скъпо ще се намират работници, а практиките за заобикаляне и неглижиране на правилата, за безопасност например, изглежда, стават приоритетни на контролните органи. От друга страна, и може би това е факторът, за който почти никой публично не говори, вероятно достигаме момент, след който голям дял от тези предприемачи ще изкарват сравним или по-висок доход като наемен персонал, отколкото продължавайки опитите да съживяват досегашния си бизнес.

Същото се случва вече и с много професионалисти в областта на услугите – от туристическите агенции и сключването на застраховки до счетоводното обслужване. В не много отдалечен бъдещ момент част от собствениците на подобни компании ще развеят бялото знаме, правейки си сметката, че трудът им ще се цени по-високо в някоя друга сфера. Най-логичният изход са бързо разширяващите се аутсорсинг компании, които продават глобално облужване на международни клиенти. Дори само умения за общуване на чужд език вече гарантират значително над средната заплата, а сериозна квалификация във финансите например почти гарантира добра работна позиция с перспектива.

Възникват два съществени въпроса. Първият е доколко са готови работодателите в успешните нови бизнес модели да интегрират и да използват знанията и уменията на бившите предприемачи. В първите години на възникване и разширение в много от тези фирми се разчиташе на наемане на млади хора без биография, които да бъдат обучени от нулата в корпоративна среда. Сега предизвикателството е да се включат хора, които десет или двадесет години са управлявали бизнес, поемали са риск, понякога са заобикаляли правилата и са били на първа линия в преговори с банки, държавна администрация, доставчици и клиенти.

Трябва да си отговорим и какво следва – ще има ли и къде ще се насочи нова вълна предприемаческа енергия. Ако няма да е в магазини, кафенета, складове, автосервизи и счетоводни кантори, кои ще са новите сфери, в които хиляди хора без голям начален капитал ще поемат риск и ще търсят успех? Изглежда притеснително хоризонтът да е ограничен до писане на приложения за мобилни телефони с цел привличане на фондов капитал или ремонти на жилища в София за даване в AirBnb.