Помогни на служителите си да се справят с промени в компанията

Снимка: Pixabay

Всеки знае, че промените са трудни. Често е много по-лесно да приемеш някаква външна промяна като нов софтуер или методология на работа, отколкото да промениш модела си на поведение.  

Промяната може да причини страх или дискомфорт, особено ако се налага да излезеш от зоната си на комфорт. В допълнение, ако тази промяна настъпи на работното място, често се изисква влагане и на допълнително време –  за изучаване на нови концепции, умения или приемане на нов подход. Това притеснение или необходимостта от допълнителни усилия може да доведат до несъзнателно противопоставяне и скептицизъм по отношение на промяната или смисъла от нея.

Важно е да се осъзнае, че много често хората не се противопоставят на самите промени, а на идеята за промяна като цяло. Авторът на FORBES Трейси Брауър посочва шест причини за противопоставяне на промените и как да помогнеш на служителите да се справят с новата ситуация.

Хората искат да имат ясна посока. Промяната в методите на работата може да накара служителите да поставят под въпрос посоката на движение на компанията в бъдеще. Ако има съкращения, дали организацията като цяло има бъдеще? Ако става въпрос за промяна в системата на мениджмънт, клиентите ще получат ли адекватно обслужване? За да се приеме промяната по-лесно, обясни на подчинените си цялостните причини за промяната и как тя ще подпомогне целите на компанията в дългосрочен план.

Хората искат контрол и автономност. Освен че искат да имат яснота от шефовете си, служителите искат да знаят, че имат власт над ситуацията. Едно от основните притеснения по отношение на промяната в компанията е дали тя няма да се отрази негативно на способността им да си вършат работата и да постигат резултати. Помогни на подчинените си, като им дадеш колкото се може повече контрол. Например, ако новият софтуер е задължителен, може на екипите да се позволи да направят промени в зависимост от техните нужди.

Хората искат да запазят позицията си. Служителите са свързани с настоящото състояние на компанията и много от тях може да са помогнали за изграждането ѝ с решенията си. За да им помогнеш да приемат по-лесно промените, ги увери, че промяната не означава, че миналите решения са лоши или погрешни. Те вероятно са взети на базата на достъпните към онзи момент данни. Покажи на екипа си новата информация, която ще помогне за ръста на компанията.

Хората искат сигурност. Когато се появи промяна, служителите може да се запитат какво е значението на това в дългосрочен план. Например, промяната в организационната структура ще доведе ли до съкращения? Как ще се отрази на работата им въвеждането на нова система в сферата продажбите, ако не могат да я разучат бързо? Обясни на подчинените си защо промяната е необходима от бизнес гледна точка и адресирай притесненията им.

Хората искат да са компетентни. Промяна в организацията или методологията може да накара служителите да се чувстват по-малко компетентни и да се усъмнят в способността си да се справят с нововъведенията. Увери служителите си, че ще получат необходимото обучение и ще имат достатъчно време да развият новите умения, без да са заплашени от негативни последствия.

Хората искат да са свързани с околните. Служителите имат нужда да общуват с колегите си и от позитивни отношения с тях. Когато предстои промяна, част от притесненията им може да са свързани с това как тя ще се отрази на работата им с околните. Например, дали ще ги отдели ли от колегите им, с които са приятели? Увери служителите, че цениш взаимоотношенията и колегиалността на работното място и им покажи начините, по които ще продължат да са свързани с колегите си въпреки промените.