Езикът на хората срещу езика на резултатите

Магдалена Николова, MLC International

За всеки човек има различни периоди за равносметка. За компаниите обаче това време е винаги в края на годината. Тогава мениджърите слагат чертата под направеното и недовършеното, под успехите и непостигнатото. А „само 24 часа по-късно“ в началото на новата година е време за новите бизнес планове. Всеки лидер на компания има своя начин да направи равносметка за корпоративната година. А оттам идва и начинът на комуникация към екипа и към компанията майка, борда и т.н. Предизвикателството е, че за едната целева група успехите могат да са много големи и трудно постигнати, а резултатите – положителни и да е време за бонуси. А за другата – централата на компанията, същите числа да са крайно недостатъчни, а новата година – време за финансови рестрикции.

Успешният пред екипа мениджър

В годишния баланс на успешния пред екипа мениджър стоят отговорите на два въпроса – какви са резултатите и с кого ги постигнахме. За този тип лидер резултатът е важен, но не на цената на изтощен и демотивиран екип. Той умее да гледа компанията през перспективата на хората. За него атмосферата и ангажираността са ценни, защото визията му е да продължи напред именно с този екип. Същият лидер обаче в ситуация на недостатъчно добри резултати не успява да се справи с обратните връзки от мениджмънта в международен план. Фокусиран в хората, той не съумява да представи пред стратезите на компанията какво трябва да се промени в подхода.  И така често добрият лидер на екипи, постигащият резултати според усещането си невинаги остава на поста си.

Почти постигналият целите пред централата

Това е мениджърът, който вижда бизнеса в числа, финансови баланси, количествени измерители. За него централата или следващият пост на изпълнителен директор в друга държава са категорично крайната цел. Правейки равносметка на своята корпоративна година, той обикновено си отговаря на въпроса колко. Отговорът е: „Можеше и повече!“ В разбора му не са важни добрите практики на локално ниво или положителните стратегии. Фокусът е върху проблемните звена и възможните приходи от подобрението им. Пресира екипа, а единственото важно е оценката от централата на база числа. Той е човек без отношение към хората, които са трамплин към следващата цел. Но в информационната ера понякога файлът с отчета носи повече позитив за един човек, отколкото присъствието му за много.

Балансьорът

Балансьорът знае отговора на най-важния въпрос защо го правим. В период за равносметка той има ясен поглед върху постигнатото във всички аспекти на голямата картина. Критериите за успех, поставени от централата, са в основата на посланията му още от началото на годината, водил е екипа си целенасочено в посока към реализиране на таргетите. Знаел е къде са слабите места в процесите и системата и ги е оптимизирал синхронизирано и с екипа, и с международния мениджмънт. Той е лидер, който без притеснение комуникира всичко, което не работи. Действа по модела „Спри“ с това, което не действа, и „Продължи“  – с това, което работи, а ако и това не е избор – „Измисли“.  Подкрепата за него от екипа му идва не защото им дава признание и е вперил поглед само в тях, а защото, докато гледа резултатите, графиките, анализите и комуникира в международен или междуинституционален план, екипът знае, че го прави, за да даде посока, сигурност и яснота за тях. Защото, за да си наистина успешен, е нужно да говориш два езика – този на хората и този на процесите и резултатите.