БНБ ще защити банките от ефекта на пандемията от COVID-19 с мерки за 9.3 млрд. лв.

Снимка: Pixabay

С цел запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост за намаляване на негативните ефекти от ограниченията, произтичащи от пандемията, Българска народна банка прилага пакет от мерки за 9.3 млрд. лв., съобщиха днес от Централната банка. Мерките са насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките.

Ще бъде капитализиран пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1.6 млрд. лв. Предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0.7 млрд. лв. Ще бъдат отменени. Ликвидността на банковата система ще бъде увеличена със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки, тоест банките ще си държат парите в БНБ

В съобщението се посочва още, че БНБ наред с това прилага допълнителни мерки, с които гарантира безпроблемното функциониране на валутния борд, наличнопаричното обращение, платежните системи и банковия надзор. Централната банка е в постоянен и активен контакт в рамките на Европейската система на централните банки и Европейския банков орган за координиране на действията по адаптация и приложение на общоевропейската банкова регулативна рамка.

„БНБ следи много внимателно ситуацията и има пълната готовност да предприеме допълнителни мерки, ако такива мерки се наложат. В същото време, БНБ призовава за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата“, посочват от Централната банка.


Глобалната криза, причинена от COVID-19, разтърси бизнеса. Предстои тежка икономическа рецесия. Компаниите трябва бързо да се адаптират към новите условия, за да оцелеят и да се развиват. Някои няма да успеят. Кризата обаче ще създаде и нови възможности и ще роди нови бизнес модели и герои. Ние, екипът на FORBES България, ще помагаме на предприемачите и бизнесите да се адаптират бързо към новите условия, като предоставяме висококачествена бизнес информация. Ако смятате, че можете да сте полезни с ваши информации, истории, мнения и коментари, моля, пишете ни на editors[at]forbesbulgaria.com. Готови сме да публикуваме ваши текстове или части от тях.