„Илевън Кепитъл“ набра 2.116 млн. лева чрез IPO

Снимка: Pixabay

Дружеството „Илевън Кепитъл“ АД съобщи, че в резултат на първично публично предлагане (IPO) е набрало 2 115 848 лева, след като инвеститори са записали 302 264 акции от увеличението на капитала с номинална стойност 1 лев и емисионната стойност 7 лв.

“Много се радваме, че успяхме да направим публичното предлагане на акции въпреки случващото се в глобален мащаб,” каза за Forbes Ивайло Симов, член на съвета на директорите на дружеството.

Въпреки, че не са достигнали записване на максималния размер, са успели да постигнат всички цели, които са си поставили, а именно привличане на поне един пенсионен фонд, поне един асет мениджър освен водещия мениджър по предлагането – ИП „Карол“ АД и широк набор от индивидуални инвеститори, допълни Симов. Общият брой на инвеститорите е около 90. Според него вярването на мениджмънта на „Илевън Кепитъл“, че има нужда от мост между капиталовите пазари и света на рисковото финансиране, се оказва правилно.

„Илевън Кепитъл“ АД предложи на инвеститорите 500 000 акции, като срока за записване бе от 4 до 17 март тази година, а инвеститорите трябваше да заплатят записаните акции до 23 март. IPO-то е успешно, защото е преминат минималния праг, посочен в условията на предлагането, а именно да бъдат записани и да бъде заплатена емисионната стойност на поне 250 000 нови акции. 

Засега дружеството ще следва предварителния план, а именно разпределянето на инвестиции спрямо съответните нужди на компаниите. “В момента средата е много динамична, така че ние оставаме гъвкави и се напасваме в движение,” каза още Ивайло Симов. Той допълни, че продуктите на почти всички компании, в които имат инвестиции се предлагат изцяло онлайн, а част от служителите им работят дистанционно почти от самото начало на кризата. Всички те са по-гъвкави и в момента много по-лесно се справят с постоянно променящата се среда.

Много от компаниите от портфолиото на „Илевън Кепитъл“ имат значителни капиталови резерви, така че имат възможност да експериментират с нови продукти и бизнес модели или да изчакат бурята да отмине. “Със сигурност и набраните от публичното предлагане средства ще са много важни, за да може да ги подкрепим в един такъв тежък момент,” допълни той. Според него като цяло се очаква светът да стане още по-дигитален и да изнесе още по-голяма част от бизнеса си онлайн след тази криза, а техния портфейл идеално се вписва в подобна среда.