БНБ решава до дни дали банките ще отлагат плащания по кредити

Снимка: Pixabay

Българската народна банка (БНБ) ще обяви в близките дни решение за класифицирането на банкови кредити в неизпълнение и преструктурирането на експозиции, съобщиха от Централната банка. Това ще позволи на търговските банки в България да доразвият действията си за ограничаване на неблагоприятните ефекти от пандемията от COVID 19 върху техните клиенти.

Като член на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган (ЕБО), БНБ участва в обсъждането на ефектите върху банковите системи в Европейския съюз от мерките за противодействие на COVID 19, се казва още в съобщението.

Днес ЕБО публикува съобщение за резултатите от последните консултации, очертаващи рамка за действие на банките в държавите-членки в следните три основни области: класифицирането на банкови кредити в неизпълнение; преструктурирането на експозиции; прилагането на Международния стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО9/IFRS9).

Според съобщението ЕБО подкрепя инициативите за целенасочени и временни мораториуми (публични или частни), приемани на национално и общоевропейско равнище, които спират или отлагат плащания по банкови кредити. В продължаващия процес на консултации с националните компетентни органи ЕБО ще определи скоро критерии за сходно третиране на публични и частни мораториуми за плащанията по банкови кредити.