Държавата увеличи акционерното си участие в Българска банка за развитие със 700 млн. лв.

Снимка: Pixabay

Държавното участие в капитала на Българска банка за развитие се увеличава със 700 млн. лв., реши на днешното си заседание правителството.  Средствата ще се използват за изпълнение на мерки за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към банките, които да им позволят да предоставят по-гъвкави условия за бизнес кредити за опреде тен период при определени условия и индивидуална преценка на всеки конкретен случай.

Това беше една от мерките в пакета за укрепване на икономиката на страната стойност от 4.5 млрд. лв., който правителството обяви вчера.

Освен капитализация на Българска банка за развитие държавата ще задели 1 млрд. лв. за подкрепа на фирмите, които искат да запазят служителите си. 200 млн. лева са насочени за безлихвени потребителски кредити до 1500 лева за лица в неплатен отпуск при запазване на трудовите взаимоотношетия. 60% от техните заплати ще покрие държавата, а останалите 40 – работодателите.

С по 500 млн. лв. ще бъдат увеличени бюджетите на Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и МВР.

50 млн. лв. ще отидат за великденски надбавки за най-нуждаещите се пенсионери. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец април е в размер до 363,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 г. От добавките ще се възползват 1,246 млн. пенсионери.

Мерките, които се предвижда Българска банка за развитие да предприеме, целят осигуряване на достъп до финансиране за поддържане на оборота и дейността на малките и средните предприятия, засегнати от пандемията на COVID-19, с цел намаляване до минимум на рисковете от изпадане в криза на ликвидност и превантивна подкрепа на бизнеса, в т.ч. и чрез споделяне на риска с търговските банки в страната.