Отнеха временно лиценза на “Еврофутбол”

Снимка: Pixabay

Държавната комисия по хазарта отне за три месеца лиценза на букмейкъра „Еврофутбол“. Решението е на основание по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта. Той гласи, че когато има просрочени публични задължения в размер над 5000 лв. и не е представено обезпечение в размер на главницата и лихвите, лиценза може да се отнеме за срок от три до шест месеца.

„Еврофутбол“ има издадени лицензи за организиране на хазартни игри онлайн, за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, както и за организиране на хазартни игри за залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета.

Основания за решението на Държавната комисия по хазарта са наложен на 14 февруари тази година акт за установяване на публично държавно вземане за дължими от дружеството държавни такси за срок от 18 декември 2014 г. до 31 декември 2019 г. в размер на малко над 261 млн. лв., както и лихвите към тях за почти 68 млн. лв. Общият размер на вземането е 328.9 млн. лв.

Дружеството е обжалвало решението, но Административен съд – София град (АССГ) е оставил без уважение тази жалба. “Еврофутбол” ООД е депозирало частна жалба до Върховния административен съд. ВАС от своя страна е постановил, че оставя в сила определението на АССГ с което жалбата е оставена без уважение.

Според решенията на ДКХ е разпредено на “Еврофутбол” ООД да бъдат предприети действия за преустановяване на допуснатото нарушение за срока на отнемане на лицензите – три месеца.

На своята страница “Еврофутбол” е публикувал съобщение, че с решението на ДКХ ще бъдат унищожени източниците на доходи на близо 800 букмейкърски пунктове, които се стопанисват от самостоятелни юридически лица в цялата страна и са малък семеен бизнес, а над 2300 физически лица, пряко свързани с организирането и провеждането на игрите ще бъдат лишени от правото си да упражняват труда си и ще станат безработни. Дружеството също обявява, че иска да изплати неполучените печалби на клиентите в размер на близо 420 000 лева, но това зависи от държавата, която трябва да им позволи да го направи.

Според Търговския регистър действителни собственици на “Еврофутбол” ООД са Интралот АД с представител Сократис Кокалис, както и Васил Божков.