Ключът за успеха: отдаденост, адаптивност и устойчивост