Добрите идеи не се отлагат, а се реализират веднага