Най-вълнуващи са обектите със стойност за обществото