Skip to content

Ирина Атанасова

About Ирина Атанасова

Основател съм на фондация “Кожа - платформа за психично здраве”, която цели повишаване на психично-здравната култура чрез кампанийно-информационна дейност. Академичното си образование започнах паралелно с професионалното си развитие като журналист в български печатни медии. След като се дипломирах като филолог по Български филология към СУ, завърших магистратура по психология в Лондон. Това ми даде възможност да натрупам опит в сферата на комуникациите в националната здравна система на Великобритания и национални организации за психично здраве. Сега съм комуникационен съветник на свободна практика и разделям времето си между Белгия и Германия.

Статии от Ирина Атанасова: