Отделяме ресурси за правене на добро и асоцииране с каузи