Ролята на образованието е да създаде балансирана личност