Skip to content

Марина Стефанова

About Марина Стефанова

Работя за повишаване на корпоративната отговорност и устойчивост на бизнеса, защото вярвам, че балансирано развитие на пазарите и обществата е възможно тук и сега. Темите, които ме вълнуват, са устойчивост, КСО, социални иновации и предприемачество.

Статии от Марина Стефанова: