Промените в ЗЗК: огромни глоби и необоснована намеса в свободата на договаряне без реална защита на фермерите