Успехът се крие в позитивния, иновативен и устойчив екип