Skip to content

Милен Великов

About Милен Великов

През последните 10 години съм работил на различни позиции с фокус HR – от стажант до директор. През май 2022 г. защитих успешно своята докторска дисертация на тема "Динамика и взаимовръзки на пазара на труда в България за периода 1989-2021г. - количествени и качествени изменения“ в Софийски Университет. Имам няколко значими авторски проучвания, 140+ статии и собствен подкаст "Капиталът човешки", който е наличен в YouTube, Spotify и Apple Podcasts.

Статии от Милен Великов: