Не трябва да се отказваш от нещо, за да притежаваш друго