Каква е ролята на електромобилите за устойчивия енергиен преход?