Skip to content

Петър Георгиев

About Петър Георгиев

Аз съм един от европейските иноватори в сферата на електрическата мобилност. Ръководител съм на „Стратегически партньорства и устойчивост“ в AMPECO – българска продуктова компания, която разработва софтуерна платформа за управление на зарядни станции за електрически автомобили. В тази роля, и преди това като част от екипа на Eurelectric (браншовата асоциация, която представлява общите интереси на електроенергийната индустрия на европейско ниво), активно допринасям за положителната трансформация към по-устойчив и чист транспорт. Лектор съм на семинари в България и Европа и участвам във формирането на политиката в сферата на електрическа мобилност на ЕС.

Статии от Петър Георгиев: