Skip to content

Пламен Димитров

About Пламен Димитров

Управител съм на Кофас България. Имам над 15 години опит в банковия сектор, като през последните четири съм бил директор на отдел „Корпоративни клиенти“ в Райфайзенбанк (България). Имам магистърска степен по Икономика на търговията от Университета за национално и световно стопанство в София, а понастоящем следвам за MBA в Cotrugli Business School.

Статии от Пламен Димитров: