Не искаме да покоряваме върхове – искаме да ги създаваме