Време е институциите, работещи за бизнеса и икономиката, да обединят усилията си