Роботизацията – критичен фактор за успех на бизнеса