Да създадеш добри лидери е най-добрата стратегия за дългосрочен успех