Елвира Гаврилова: репутацията на един бранд като главен актив и залог на успеха