Какви са основните приоритети на бизнеса от региона на EMEA