Споделените услуги се трансформират в интегрирани бизнес услуги