HPE Глоубъл Деливъри Център България: 16 години = 1600 служители