Защо инвестицията в соларна енергия е сред най-перспективните