Силата на колективното действие пред индивидуалното