Плащането на служебни разходи с лични пари остава в миналото