Пациентите знаят, че плащат за реален ефект, а не за обещания