Д-р Росица Денчева – за индустрията, която променя хода на времето