Мечтите трябва да са по-големи от страховете, а действията – по-силни от думите