Развиващите се икономики в Европа и техният среден и малък бизнес са най-лесно уязвимите кибер мишени