Skip to content

 

 

Forbes_DNA_header2400х814_DNA
Menu

Програма

 • 14:30 - 14:45

  Откриване

 • 14:45 - 14:50

  ДНК на Успеха

  Йордан Матеев, издател Forbes България

 • 14:50 - 15:10

  Почетен гост

  Петър Митев, съосновател, Chaos

 • 15:10 - 15:25

  Мащабирай глобално

  Презентация

  Пламен Цеков, съосновател, ScaleFocus

 • 15:25 - 15:35

  Как се създава глобална компания в България

  Презентация

  Калин Радев, изпълнителен директор, Software Group

 • 15:35 - 15:45

  Инвеститорите: какво ново и какво предстои част I

  Презентация

  Ивайло Симов, управляващ партньор, Eleven

  Стефан Ганчев, партньор, LAUNCHub Ventures

 • 15:45 - 15:55

  Компанията, която снабдява света с български мебели

  Презентация

  Геновева Христова, съосновател и управляващ директор Ligna Group

 • 15:55 - 16:05

  Ловец на предизвикателства

  Интервю

  Стефан Иванов, управляващ партньор, Challenger Capital Management

  Енея Георгиева, Forbes България – интервюиращ

 • 16:05 - 16:15

  Инвеститорите: какво ново и какво предстои част II

  Презентация

  Макс Гурвиц, управляващ партньор, Vitosha Ventures

  Златолина Мукова, съосновател и партньор, New Vision 3 Fund

  Ангел Ангелов, управляващ партньор, Innovation Capital

 • 16:20 - 16:30

  Брандът, който превзе Европа

  Презентация

  Силвия Павлова, съосновател, Orenda Group (WoodenSpoon)

 • 16:40 - 17:20

  Кафе пауза

 • 17:20 - 17:50

  Да откриеш еднорог

  Дискусия

  Росен Иванов, управляващ партньор, BlackPeak Capital

  Васил Терзиев, управляващ партньор, Eleven Ventures

  Елина Халачева, управляващ партньор, BrightCap Ventures

  Любен Белов, управляващ партньор, LAUNCHub Ventures

  модератор Христо Петров, Forbes

 • 17:50 - 18:05

  От хоби до бизнес за 25 млн. лв.

  Интервю

  Пресиан Каракостов, основател и изпълнителен директор на PhoneArena и PubGalaxy

  Момчил Василев, изпълнителен директор на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor за България, интервюиращ

 • 18:05 - 18:15

  Инвеститорите: какво ново и какво предстои част III

  Презентация

  Виктор Манев, управляващ партньор, Impetus Capital

  Георги Сиджимков, партньор, Sofia Angels Ventures

 • 18:15 - 18:25

  Инвеститорите: какво ново и какво предстои част IV

  Презентация

  Росен Иванов, управляващ партньор, Blackpeak Capital

  Димитър Енчев, PostScriptum Ventures 

 • 18:15 - 18:25

  Инвеститорите: какво ново и какво предстои част V

  Презентация

  Елина Халачева, управляващ партньор, BrightCap Ventures

  Павел Велков, управляващ съдружник, Morningside Hill Venture Capital

 • 18:40 - 19:10

  Фабрика за иновации

  Дискусионен панел

  Огнян Попов, основател, Prospecto Group

  Боян Иванов, съосновател, StorPool

  Благовеста Пугьова, съосновател Childish

  модератор Христо Петров, Forbes

 • 19:10 - 19:15

  Закриване на форумна част

 • 19:15 - 20:00

  Коктейл - Нетуъркинг

 • 20:00 - 20:30

  Церемония по награждаване Forbes DNA of Success Awards 2021

 • 20:30 - 21:30

  Коктейл - Нетуъркинг

Участници

Forbes_DNA_speaker_IvayloSimov_600x600
Forbes_DNA_jury_Elina_Halcheva_600x600
Forbes_DNA_jury_Hristo_Petrov_600x600
Forbes_DNA_jury_Luiben_Belov_600x600
Forbes_DNA_speaker_Georgi_Sidjimkov_600x600
Forbes_DNA_jury_Momchil_Vasilev_600x600
Forbes_DNA_jury_Presian_Karakostov_600x600
Forbes_DNA_jury_Rosen_Ivanov_600x600
Forbes_DNA_jury_Vasil_Terziev_600x600
Forbes_DNA_jury_Kalin_Radev_600x600
Forbes_DNA_jury_Genoveva_Hristova_600x600
Forbes_DNA_jury_Siliviya_Pavlova_600x600
Forbes_DNA_jury_Stefan_Ivanov_600x600
Forbes_DNA_jury_Eneya_Georgieva_600x600
Forbes_DNA_jury_Dimitar_Enchev_600x600
Forbes_DNA_speaer_Maksim_Guruvitz_600x600
Forbes_DNA_speaer_Viktor_Manev_600x600
Forbes_DNA_speaker_Zlatolina Mukova_600x600
Forbes_DNA_speaker_Petar Mitev_600x600
Forbes_DNA_speaker_Pavel Velkov_600x600
Forbes_DNA_speaker_Ognyan_Popov_600x600
Forbes_DNA_speaker_Boyan Ivanov_600x600
Forbes_DNA_speaker_Plamen Tzekov_600x600
Forbes_DNA_speaker_Blagovesta_Pugiova_600x600
Forbes_DNA_speaker_StefanGanchev_600x600
Forbes_DNA_speaker_AngelAngelov_600x600

Официален партньор:

Ексклузивен медиен партньор:

С подкрепата на:

В партньорство с:

В партньорство с:

Контакти

 

За повече информация и въпроси, можете да се свържете с нас:

events@forbesbulgaria.com

+359 882 433 109