Skip to content

 

 

E01_01.01_HR23_Header_Website_2400 х 720
E01_01.03_ HR23_Header_Website_800 х 600
Menu

Форма за кандидатстване


  Лице за контакт:

  Обръщение *

  Име (на кирилица) *

  Фамилия (на кирилица) *

  Имейл *

  Телефон *

  Година на раждане *

  Компания *

  Позиция *

  Роля в компанията *

  Звено в компанията *

  Адрес за кореспонденция *

  Област *


  Данни за компанията кандидат:

  Име на компанията *

  Уебсайт *

  Брой служители в България *

  Индустрия *

  МОЛ *

  ЕИК *

  Номер по ДДС *

  Адресна регистрация *

  Област *

  Прикачете лого *


  Тук прикачете логото на Вашата компания във формат .pdf или .eps с прозрачен фон и максимален размер 5MB.


  Плащане и фактура (Повече информация в секция "Условия за кандидатстване")

  Данните за фактура са различни от попълнените горе

  Данни за фактура: (ако са различни от въведените фирмени данни)

  Партньорски код


  Изберете категории за кандидатстване: *
  (Mоже да изберете повече от една категория)  Общи въпроси:

  Каква накратко е историята на бизнеса Ви и кои са основните успехи, постигнати през последните 12 месеца? *

  Оставащи символи: 1200

  Какво прави компанията Ви желан работодател и какво я отличава от конкурентите? *

  Оставащи символи: 1200


  Въпроси категория HR Директор:

  Опишете инициативите, които сте стартирали и/или по които сте работили през последните 12 месеца. Какви бизнес проблеми трябваше да разрешат? *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете как тези инициативи подпомагат бизнес резултатите на компанията Ви. Посочете детайли, по възможност подкрепени от данни. *

  Оставащи символи: 3000

  Какви KPI за измерването на представянето Ви са въведени? Покажете чрез данни резултата от работата Ви (промяна в KPI в началото и края на периода). *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете как убедихте и вдъхновихте ръководството на компанията, екипа си и останалите служители да одобрят инициативите и да се включат в тях. *

  Оставащи символи: 3000


  Въпроси категория Развитие на служители:

  Опишете как програмата за обучение способства цялостното изграждане на знания и умения в организацията и насърчава постоянното учене и развитие на служителите. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете как програмата решава конкретна бизнес нужда и способства за постигане на бизнес целите на организацията/отдела/звеното. *

  Оставащи символи: 3000

  Какви KPI за измерване на ефективността от програмата са въведени? Покажете постигнатите резултати чрез данни (ROI и други подходящи показатели). *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете възможностите, които предлагате на служителите си за кариерно израстване. В каква степен запълвате отворените ръководни позиции с вътрешни кадри? *

  Оставащи символи: 3000


  Въпроси категория Въвеждане на служители:

  Опишете особеностите на Вашата програма за въвеждане на служители. Кое в нея я прави най-пригодна за бързо и качествено въвеждане на новите служители? *

  Оставащи символи:
  3000

  Опишете как Вашата програма за въвеждане на служители способства изпълнението на бизнес стратегията на организацията? *

  Оставащи символи: 3000

  Какви KPI за измерване на ефективността от програмата са въведени? Покажете постигнатите резултати чрез данни. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете как Вашата онбординг програма се вписва в общите усилия за запазване и развитие на корпоративната култура. *

  Оставащи символи: 3000


  Привличане на таланти:

  Опишете как Вашата стратегия за привличане на таланти подпомага и е част от изпълнението на бизнес стратегията на организацията. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете иновациите, вложени във Вашата стратегия за привличане на таланти. По какъв начин Вашата стратегия за привличане на таланти е иновативна или представлява най-добра практика? Как е свързана с работодателската марка на организацията? *

  Оставащи символи: 3000

  Какви KPI за измерване на ефективността на стратегията са въведени? Покажете постигнатите резултати чрез данни. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете комуникационната стратегия за ангажирането на текущите служители за постигане на по-добри резултати. *

  Оставащи символи: 3000


  Въпроси категория Ангажиране на служители:

  Опишете особеностите на Вашата програма за ангажиране на служителите. Каква е връзката в общата бизнес стратегия на компанията. Базира ли се на проведено проучване на ангажираността на служителите? *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете иновативните подходи, които използвате и как те спомагат за решаване на конкретна бизнес нужда/и. *

  Оставащи символи: 3000

  Какви KPI за измерване на ефективността на програмата са приети? Покажете постигнатите резултати чрез данни. Покажете чрез данни как успехът на програмата е допринесъл за бизнес успеха на организацията. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете как лидерството на HR екипа е спомогнало за успеха на програмата. *

  Оставащи символи: 3000

  Въпроси категория Технологична HR иновация:

  Опишете технологичната иновация, която сте въвели: какъв проблем решава и как подпомага работата и резултатите на HR функцията. По какъв начин тези технологии представляват иновация или най-добра практика? *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете как технологичната иновация е свързана и подпомага стратегията на организацията. *

  Оставащи символи: 3000

  Какви KPI за измерване на ефективността на иновацията са приети? Покажете постигнатите резултати чрез данни, включително ROI, повишаване на ангажираността на служителите и т.н. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете как примерът на HR екипа спомага развитието на култура на иновации и развитие в организацията. *

  Оставащи символи: 3000

  Въпроси категория Иновативна среда:

  Опишете стратегията на HR екипа за създаване на среда, иновации в компанията. Как стимулирането на иновациите във Вашата организация води до резултати и създава добавена стойност. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете мерките за въвличане ръководството на компанията, екипа си и останалите служители да одобрят инициативите и да се включат в тях. *

  Оставащи символи: 3000

  Какви цели и KPI за измерване на промяната в средата са приети? Покажете постигнатите резултати чрез данни. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете ролята на личния пример на HR екипа във въвличането на служителите за създаване и използване на иновации. *

  Оставащи символи: 3000

  Въпроси категория Работодателски имидж:

  Опишете Employer Branding стратегията си и как тя е резултат от бизнес нуждите на организацията. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете как Employer Branding стратегията включва и въвлича настоящите служители на организацията. *

  Оставащи символи: 3000

  Какви цели и KPI за измерване успеха на стратегията са приети. Покажете постигнатите резултати чрез данни. *

  Оставащи символи: 3000

  Опишете лидерската роля на HR екипа и значението ѝ за успеха на стратегията. *

  Оставащи символи: 3000

  * Полетата са задължителни.  *


  Контакти


  Свържете се с нас:

  events@forbesbulgaria.com

  +359 882 433 109