Skip to content
E01_06_04_01_HR2024_landing_Include_2400 х 700
E01_06_04_01_FBA2024_Landing_Include_mobile_800 х 600


Откриването и привличането на правилните служители е ключова съставка в рецептата за успеха на всеки бизнес. Практиките, които устойчиво са помагали на компаниите да печелят топ талантите на пазара обаче бързо се променят. Навлизането на
Gen Z обръща множество тенденции на пазара на труда, а възходът на новите технологии предизвиква бизнеса да търси верните решения по нови и неизпитани методи. 

В условията на рекордно ниска безработица в България и ЕС, за бизнесите е все по-важно да разполагат с правилните оръжия в битката за таланти. Ако искате да попълните арсенала си с признание от най-големия бизнес медия бранд в света, не пропускайте възможността да кандидатствате за Forbes HR & Employer Branding Awards, категория „Привличане на таланти“!


Forbes HR & Employer Branding Awards
са най-важният инструмент на Forbes в България за отличаване на добрите практики в сферата на човешките ресурси и работодателския имидж. Наградите представляват своеобразен отличителен белег на онези компании, за които списъкът със стратегически приоритети започва неизменно от служителите.

statuetka

КОНКУРСЪТ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

Представяне

Представяне

Споделите вашите успехи пред аудиторията на Forbes

Признание

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Реклама

Получите кратко представяне на компанията на сайта на събитието (за финалисти)

Сертификат

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителя)

Условия за кандидатстване


За наградите на Forbes могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон.
 

Кандидатстването в конкурса за всяка от категория се извършва само онлайн до 19 юли чрез сайта на Forbes България. Компаниите отговарят на два общи и четири специфични за съответната категория въпроси, носещи определен брой точки.    

Оценяването се извършва от жури, което включва доказани експерти в областта на човешките ресурси, с опит в различни сфери на икономиката и добра репутация. Всеки член на журито оценява самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes, който обобщава получената информация и на тази основа класира кандидатурите във всяка категория. 

Контакти

Искам да получавам актуална информация:

При въпроси за събитието:

events@forbesbulgaria.com

+359 882 433 109

Информация за спонсорство и реклама:

desislava@forbesbulgaria.com

+359 887 545 256