Skip to content
Landing – Company of the year 2021

 

Отличете вашата компания в категория
„Компания на 2021“

Кандидатствайте в конкурса Forbes Business Awards 2021

 

„Компания на 2021“ е най-голямото отличие на Forbes Business Awards. В категорията награда
получава победителят във всеки от избраните сектори за съответната година, а секторният
победител с най-много точки получава голямата награда „Компания на 2021“.

Тази година секторните категории, за които може да кандидатствате са:

Финанси – финтех компании, банкиране, застраховане, инвестиционни посредници и други
финансови институции.

Информационни и комуникационни технологии – изкуствен интелект, бази данни, облачни
услуги, мобилни услуги, блокчейн, аутсорсинг и други.

Търговия – потребителски стоки, електронна търговия, храни и напитки, цигари и тютюн и други.

Производство – строителство, селско стопанство, космонавтика, отбрана, основни ресурси,
индустриални стоки, машиностроене, хардуер, фармацевтика, потребителски стоки и други.

Услуги – маркетинг, ПР и реклама, образование, транспорт и логистика, сигурност, счетоводство,
фасилити мениджмънт, архитектура, адвокатски услуги, пощенски услуги, здравеопазване и други.

statuetka-fba-2020-shadow

Forbes Business Awards са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

Конкурсът предоставя възможност да:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой януари 2021

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Forbes Business Awards са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

statuetka-fba-2020-shadow

Конкурсът предоставя възможност да:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой януари 2021

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Условия за кандидатстване

За „Компания на 2021“ могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон.

Компаниите, които кандидатстват за наградата, отговарят на четири общи и шест специфични въпроса, като всеки въпрос носи до определен брой точки.

Те се дават от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes България. Той обобщава получената от журито информация, на тази основа класира кандидатите в категорията и обявява финалистите.

В категория „Компания на годината“ награда получава победителят във всеки от посочените сектори, а секторният победител с най-много точки получава голямата награда „Компания на годината“. Класиралите се на второ и трето място във всеки от посочените сектори се обявяват за финалисти и получават сертификат и лого “Forbes Business Awards 2021 финалист”.