Skip to content

Методология

Методология

  • Кандидатстването в конкурса за всяка от основните категории и секторни подкатегории се извършва само онлайн от 11 ноември 2021 г. до 10 март 2022 г. чрез сайта на Forbes България.
  • Компаниите отговарят на общи и няколко специфични за съответната категория въпроси.
  • Оценяването се извършва от жури, което включва успешни предприемачи с добра репутация от различни сфери на икономиката.
  • Журито получава цялата информация, която му позволява да провери коректността на класирането.
  • Екипът на Forbes сумира точките, събрани от всички членове на журито, и подрежда крайното класиране във всяка категория.
  • Награда получава компанията, заела първо място във всяка категория. Допълнително се излъчват финалисти в топ 3.

За наградите на Forbes могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон.

Компаниите, кандидатстващи за наградите, отговарят на четири общи и няколко специфични въпроса в зависимост от категорията, като всеки въпрос носи до определен брой точки.

Отговорите се оценяват от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes, който обобщава получената от журито информация, и на тази основа класира кандидатурите във всяка категория и обявява финалистите.

При конфликт на интереси членовете на журито не поставят оценки за съответната кандидатура, а липсващата позиция се запълва със средната оценка на другите членове на журито за тази кандидатура.

В категория „Компания на годината“ награда получава победителят във всеки от посочените сектори, а секторният победител с най-много точки получава голямата награда „Компания на годината“. Класиралите се на второ и трето място във всеки от посочените сектори се обявяват за финалисти и получават сертификат и лого “Forbes Business Awards 2022 финалист”.

В случай че няма достатъчно кандидати в дадена категория, редакцията на Forbes си запазва правото да не излъчи победител в нея за съответната година.

Церемонията за връчване на наградите ще се проведе на 14 април 2022 г., след което редакцията на Forbes изпраща на членовете на журито цялата информация с оценките и калкулациите, което им позволява да проверят коректността на класирането. Това гарантира почтеността на конкурса и липсата на манипулации. Церемонията по награждаване е под формата на гала вечеря и присъствието е чрез куверти (вижте подробности тук).

Специални награди

Чрез официално допитване до 100 доказани бизнес личности в страната редакцията на списание Forbes прави селекция и връчва специалните награди:

  • Сделка на 2022
  • CEO на 2022

Генерален партньор:

Ексклузивен медиен партньор:

С подкрепата на:

В партньорство с: