Skip to content

Редакционни ценности и политики на Forbes


Ние сме уважавано бизнес издание с международен бранд на повече от 100 години и се ангажираме да създаваме висококачествена журналистика. Редакционният екип на
Forbes работи на базата на следните основни принципи: 

  • Независимост и почтеност
  • Честна и етична журналистика
  • Свобода от пристрастия и конфликти на интереси
  • Проверена фактология и задълбочени проучвания
  • Представяне на разнообразни гледни точки.

  

Като лицензиран издател на Forbes ние сме задължени да спазваме Етичния кодекс на Обществото на професионалните журналисти. Като местно издание спазваме и Етичния кодекс на българските медии. 

  

Политика спрямо конфликта на интереси 

Ние приемаме фактите сериозно. Всеки член на редакционния екип има ангажимент да използва само проверени факти и информация. Правим възможно най-щателни проверки на репутацията на всички хора, компании и марки, които се появяват в печатните или дигиталните канали на Forbes 

Когато сме допуснали грешка, правим ясно комуникирани корекции. Всички публикации в каналите на Forbes трябва да избягват речта на омразата, ненужно сензационното съдържание, изопачаването, преувеличенията, пристрастията, полуистините и измамите. 

Ние забраняваме на всички служители и сътрудници да приемат възнаграждения, привилегии или услуги от всякакъв вид от хора, компании или групи, представени в техните материали. Всички реални или предполагаеми конфликти на интереси или взаимоотношения (финансови, професионални, правни, лични или други) трябва да бъдат избягвани и/или обсъдени с главния редактор. Ако бъде приет съществуващият конфликт на интереси, то той трябва да бъде изрично разкрит в материала, за да се запази доверието на читателите. 

Всяко неизпълнение на тези отговорности е сериозно нарушение и подлежи на обсъждане и бързи дисциплинарни действия. 

 

Редакционна независимост 

Независимостта на редакционния екип от търговски интереси, политически и правителствен натиск е от изключителна важност за нас. За да осигурим редакционната независимост, ние имаме отделен издател и отделен главен редактор. Всеки член на редакционния екип е свободен да пише по всяка тема, за всяко лице и всяка организация, ако по негова преценка те отговарят на високите ни изисквания за добра репутация, са интересни за нашата целева аудитория и са в рамките на неговия ресор. Търговският отдел няма право да се намесва в работата на редакционния екип и няма средствата да го направи. Редакционният екип се отчита единствено пред главния редактор. 

Издателят се дистанцира от редакционния екип и не участва във вземането на решения за това какво планира да пише екипът.   

Медията не пише за политика, политически фигури и политически движения. Освен това не правим разследващи истории и избягваме сензационно съдържание, конфликтни теми и негативно отразяване. 

 

Нашите партньори и спонсори 

Forbes работи с различни партньори и спонсори по своите събития и продукти за естествена реклама. 

  

Платеното съдържание винаги трябва да бъде обозначено ясно, така че да няма объркване сред читателите относно авторството на съдържанието. 

Влиятелната корица на списанието никога и при никакви условия не може да бъде платена. Човекът на корицата на списанието се избира единствено от редакционния екип на базата на достойнствата на човека и неговия бизнес и интересите на читателите. Окончателният избор на лицето на корицата се извършва от главния редактор. 

  

 Нашето редакционно ръководство 

Веселин Димитров, главен редактор 

vesselin@forbesbulgaria.com 

  

Читателската обратна връзка е важна за нас. Ако имате притеснения, идеи за истории или новини, които искате да отразим, свържете се с editors@forbesbulgaria.com. 

Последна актуализация на документа: 2.2.2024