Skip to content
E01_05_06_01_FBA2024_landing_Company_2400 х 700 copy
E01_05_06_03_FBA2024_Landing_Startup_mobile_800 х 600 copy 4

Всеки от нас е чувал за климатична криза в която се намираме, и за това как трябва да се намалят вредните емисии. Но колко от нас знаят, че за да бъдат лимитирано глобалното затопляне до под 1.5 градуса, светът трябва да достигне до въглеродна неутралност до 2050-та година, което е само след 26 години. Това означава, че няма време за губене, нямаме време за преходни решения, които водят само до намаляване, а не до цялостно елиминиране на вредните емисии в дългосрочен план.

Всеки един инвестиран или похарчен лев в компания, технология или продукт, трябва да бъде претеглян срещу ефективността, която носи за постигане на климатичните цели посредсвом:

  • Възобновяеми източници на енергия
  • Енергийна ефективност
  • Участие и подпомагане на кръговата икономика
  • Използване на материали придобити по екосъобразен начин
  • Създаване на иновативни еко продукти 

В „Зелена компания на 2024“ търсим компаниите, които в растежа си или в оперирането на процесите си, са проявили ясна визия и дали резултати за достигането на въглеродна неутралност. Разказът за тях е разказ за това как в предизвикателствата най-много успяват не най-силните, а най-иновативните.


Forbes Business Awards
са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

Forbes Business Awards – Зелена компания на 2024

КОНКУРСЪТ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой април 2022 (за всички кандидатсвали)

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Условия за кандидатстване


За „Зелена компания на 2024“ могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон.

Компаниите, които кандидатстват за наградата, отговарят на четири общи и три специфични въпроса, като всеки въпрос носи до определен брой точки.

Те се дават от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes България. Той обобщава получената от журито информация, на тази основа класира кандидатите в категорията и обявява финалистите.

Контакти

Искам да получавам актуална информация:

При въпроси за събитието:

fba@forbesbulgaria.com

+359 882 433 109

При въпроси за събитието:

fba@forbesbulgaria.com

+359 882 433 109