Skip to content
E01_05_04_01_FBA2024_landing_CSR_2400 х 700 copy 2
E01_05_04_03_FBA2024_Landing_Startup_mobile_800 х 600 copy 2

Отличете вашата компания в категория Иновативна компания на 2024


Промяната вече е най-постоянното нещо в бизнеса, а нейното управление тънкото професионално умение на предприемачите. След вълна от спонтанни иновации, организациите осъзнаха, че е необходим цялостен подход за бизнес редизайн. Инвестираха в промяна на нагласите, в начините и средата на работа и така превърнаха продуктите, услугите и процесите в преживявания от ново поколение.

Осъзнаването доведе и до редица други действия – въвеждане на гъвкав начин за управление на проекти, налагане на нов стил на лидерство, съвременен подход към съвместно извеждане на стратегии, инвестиции в програми, които наистина изграждат иновативни екипи. Дигитализираха се вътрешните процеси, за да влязат в синхрон със забързания ход на иновациите. Умният редизайн на пространствата стимулира продуктивността и креативността и цялостно вплитане на дигиталното с аналоговото.

В „Иновативна компания на 2024“ търсим компаниите, при които се случи всичко това, които инвестираха в цялостна промяна на организацията и могат да покажат резултати. Разказът за тях е разказ за това как в предизвикателствата най-много успяват не най-силните, а най-иновативните.


Forbes Business Awards
са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

Forbes Business Awards – Иновативна компания на 2024

КОНКУРСЪТ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой април 2022 (за всички кандидатсвали)

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Условия за кандидатстване


За „Иновативна компания на 2024“ могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон.

Компаниите, които кандидатстват за наградата, отговарят на четири общи и три специфични въпроса, като всеки въпрос носи до определен брой точки.

Те се дават от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes България. Той обобщава получената от журито информация, на тази основа класира кандидатите в категорията и обявява финалистите.

Контакти

Искам да получавам актуална информация:

При въпроси за събитието:

fba@forbesbulgaria.com

+359 882 433 109

При въпроси за събитието:

fba@forbesbulgaria.com

+359 882 433 109

E01_05_04_01_FBA2024_landing_CSR_2400 х 700 copy 2
E01_05_04_03_FBA2024_Landing_Startup_mobile_800 х 600 copy 2

Отличете вашата компания в категория Иновативна компания на 2024


Промяната вече е най-постоянното нещо в бизнеса, а нейното управление тънкото професионално умение на предприемачите. След вълна от спонтанни иновации, организациите осъзнаха, че е необходим цялостен подход за бизнес редизайн. Инвестираха в промяна на нагласите, в начините и средата на работа и така превърнаха продуктите, услугите и процесите в преживявания от ново поколение.

Осъзнаването доведе и до редица други действия – въвеждане на гъвкав начин за управление на проекти, налагане на нов стил на лидерство, съвременен подход към съвместно извеждане на стратегии, инвестиции в програми, които наистина изграждат иновативни екипи. Дигитализираха се вътрешните процеси, за да влязат в синхрон със забързания ход на иновациите. Умният редизайн на пространствата стимулира продуктивността и креативността и цялостно вплитане на дигиталното с аналоговото.

В „Иновативна компания на 2024“ търсим компаниите, при които се случи всичко това, които инвестираха в цялостна промяна на организацията и могат да покажат резултати. Разказът за тях е разказ за това как в предизвикателствата най-много успяват не най-силните, а най-иновативните.


Forbes Business Awards
са един от най-мощните и рентабилни маркетингови инструменти. Отличие от най-голямата бизнес медия в света ще помогне на Вашата компания да се открои сред конкурентите, да изпрати положително послание до Вашите клиенти, да привлече нови възможности за бизнес, включително и на международните пазари.

Forbes Business Awards – Иновативна компания на 2024

КОНКУРСЪТ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ДА:

Представяне

Споделите вашата бизнес история и пътя ви до успеха

Признание

Получите признание от най-големия бизнес медия бранд в света

Реклама

Получите кратко представяне на компанията в списание Forbes България, брой април 2022 (за всички кандидатсвали)

Сертификат

Получите сертификат от Forbes (за финалистите)

Статуетка

Статуетка

Получите статуетка от Forbes и Вашата история в списанието (за победителите)

Условия за кандидатстване


За „Иновативна компания на 2024“ могат да кандидатстват всички компании, регистрирани в България, независимо от техния размер, сектор и собственост. Не могат да кандидатстват търговски представителства на чуждестранни компании, както и фондации и други организации, които не са регистрирани по Търговския закон.

Компаниите, които кандидатстват за наградата, отговарят на четири общи и три специфични въпроса, като всеки въпрос носи до определен брой точки.

Те се дават от независимо жури, съставено от уважавани бизнес лидери от различни сектори на икономиката. Всеки член на журито оценява  самостоятелно кандидатурите и изпраща оценките си на редакционния екип на Forbes България. Той обобщава получената от журито информация, на тази основа класира кандидатите в категорията и обявява финалистите.

Контакти

Искам да получавам актуална информация:

При въпроси за събитието:

fba@forbesbulgaria.com

+359 882 433 109

При въпроси за събитието:

fba@forbesbulgaria.com

+359 882 433 109