Карел Крал: Лидерът винаги трябва да е готов да се учи