Автоматизацията и роботизацията са стратегически ценности за развитието на бизнеса