Финансирането, с което „Трансметрикс“ прескочи пропастта в развитието си